AKI SUMMIT / CA Summit 2022 je největší česká oborová konference zabývající se problematikou bezpečnosti, krizového řízení, kybernetické bezpečnosti, řízení kontinuity podnikání, bezpečnosti v dodavatelském řetězci, řízení rizik, compliance a související legislativou.

 

 

 

AKI Summit / CA Summit 2022

DEN 1
Datum:     
        středa, 23. listopadu 2022
Čas:                   9.00 – 17.00 hod. (registrace od 8.00 - 9.00 hod.)
Místo konání:   The President Hotel Prague, Náměstí Curieových 1/100, 110 00 Praha 1
Moderátoři:       Michal Moroz, člen prezidia a výkonný ředitel Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s. / Jan Klouda, člen prezidia Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s.


 

Témata:
Úvodní diskuze generálních ředitelů
Trestní odpovědnost právnických osob
Aktuální trendy a výzvy v compliance 
Směrnice NIS 2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
ESG v legislativě, teorii a praxi
 
 
 
 
Časový harmonogram:
8:00-9:00 Registrace
9:00-9:15 Zahájení 
9:15-10:30 Úvodní diskuze generálních ředitelů
10:30-10:50 Coffee Break
10:50-12:00 Trestní odpovědnost právnických osob
12:00-13:00 Oběd
13:00-14:15 Aktuální trendy a výzvy v compliance 
14:15-15:30 Směrnice NIS 2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
15:30-16:00 Coffee Break
16:00-17:00 ESG v legislativě, teorii a praxi
 

 
 
DEN 2
Datum:      
        čtvrtek, 24. listopadu 2022
Čas:                   9.00 – 17.00 hod. (registrace od 8.00 - 9.00 hod.)
Místo konání:   The President Hotel Prague, Náměstí Curieových 1/100, 110 00 Praha 1
Moderátoři:       Michal Moroz, člen prezidia a výkonný ředitel Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s. / Jan Klouda, člen prezidia Asociace kritické infrastruktury České republiky, z.s.

 
 
Témata:
Úvodní diskuze generálních ředitelů
Dopad geopolitických změn na naši bezpečnost 
Směrnice CER a trendy v ochraně kritické infrastuktury
Vystoupení ministryně obrany ČR
Efektivní řízení rizik v dodavatelských řetězcích 
Kybernetická bezpečnost a kyberkriminalitaČasový harmonogram:
8:00-8:30 Registrace
8:30-9:30 Úvodní diskuze generálních ředitelů
9:30-10:45 Dopad geopolitických změn na naši bezpečnost 
10:45-11:00 Coffee Break
11:00-12:00 Trendy v ochraně kritické infrastuktury
12:00-13:00 Oběd
13:00-13:45 Vystoupení ministryně obrany ČR
13:45-15:00 Efektivní řízení rizik v dodavatelských řetězcích 
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-16:45 Kybernetická bezpečnost a kyberkriminalita
16:45-17:00 Zakončení - Zástupci Asociace kritické infrasktruktury ČR a Compliance Academy
 
 
Generální partner:
ČEZ, a.s.
 
Partneři:
T-Mobile Czech Republic a.s.
ČP Security s.r.o.
ROWAN LEGAL
ALTWORX

Odborní partneři:
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Česká bankovsní asociace
Český institut interních auditorů z.s.
Unie podnikových právníků ČR z.s.
NÚKIB
scaut
 
 
 
 


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Lenka Matejíčková, lenka.matejickova@mafra.cz, 225 063 478, Marcela Pacan, marcela.pacan@mafra.cz, 225 063 108.

 
 
 

Telefon

+420 225 063 478
+420 734 517 354
 

Email

konference@mafra.cz
 
 

Adresa

Anděl Media Center
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5