KONFERENCE

Odborné půldenní akce zaměřené na náročnější profesní témata. Na konferencích vystupují odborní přednášející, přední byznysmeni i zástupci veřejné správy, kteří mohou nabídnout zajímavé zkušenosti a nové poznatky. Účastníci tak mají možnost potkat se se zajímavými lidmi z oblasti ekonomiky, obchodu či politiky a navázat nové kontakty. Konference se účastní okolo 80 lidí.

SNÍDANĚ S ...

Dopolední diskusní setkání s předním představitelem české politiky s top manažery významných společností působících v České republice na aktuální téma. Účast na těchto setkáních je možná pouze na základě osobního pozvání zástupcem Lidových novin formou nepřenosné pozvánky pro jednu osobu. Průměrná účast je 80 osob.

KLUB LN

Neformální podvečerní setkání předních zástupců justice s významnými právníky z řad advokátů, notářů a jiných právnických profesí. Diskusní Klub Lidových novin je koncipován jako komorní setkání s průměrnou návštěvností 30 osob.

Kontakty

Umožňujeme účastníkům přímý kontakt s odborníky, novináři, byznysmeny a politiky. Cílem konferencí a setkání je budovat komunitu aktivních podnikatelů a odborníků a představovat jejich činnost a názory odborné a čtenářské veřejnosti.

Partneři

Partnerům konferencí mediální skupina MAFRA nabízí jedinečnou příležitost ke zviditelnění jejich společností, vizí a názorů během samotné události a také na stránkách svých tištěných a internetových titulů.

Podmínky konání akce

Registrací na akci potvrzujete, že jste plně způsobilí k účasti na akci a k právnímu jednání. Na akci je zakázáno vnášet zbraně, omamné látky a jiné nebezpečné předměty či látky. Vydá-li MAFRA, a.s. či jiný pořadatel v souvislosti s konáním akce pokyny pro účastníky, je účastník akce povinen těchto pokynů dbát a řídit se jimi.

Vyhrazujeme si právo registraci kdykoliv ukončit, dále registraci jednotlivých přihlášených osob či celou akci (a to i když budou potvrzeny) kdykoliv zrušit. O zrušení registrace či akce Vás budeme vhodným způsobem informovat. Dále si vyhrazujeme právo neumožnit účast na akci či z účasti v průběhu akce vyloučit osoby podnapilé, pod vlivem návykových látek či jinak nezpůsobilé k účasti na akci či osoby rušící průběh akce. Pořizování fotografií a zvukových či obrazových záznamů na akci je možné pouze s předchozím souhlasem MAFRA, a.s.

Upozorňujeme Vás, že v rámci akce mohou být v obvyklém rozsahu pořizovány fotografie a videozáznamy. MAFRA, a.s. anebo partneři akce jsou oprávněni tyto záběry v přiměřeném rozsahu použít při zpravodajství o akci, při své propagaci či při vydávání informačních materiálů o akci či podobných akcích. Pokud nebude chtít být fotografováni či zaznamenáváni na videozáznam portrétního charakteru, upozorněte prosím v průběhu akce příslušného fotografa/kameramana.

Podrobnosti z zpracování Vašich osobních údajů získaných v souvislosti s pořádáním konferencí MAFRAEVENTS naleznete zde.

Telefon

+420 225 063 478
+420 734 517 354
 

Email

konference@mafra.cz
 
 

Adresa

Anděl Media Center
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5