Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a odbornou veřejností realizujeme další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát se zaměříme na potenciál absolventů strojních oborů v praxi.

Program
9.00- 9.30 registrace & snídaně
9.30 - 11.00 panelová diskuse I. blok
11.00 - 11.15 přestávka
11.15 - 12.30 panelová diskuse II. blok
12.30 - 13.00 networking & oběd

Místo: Veletrhy Brno, Výstaviště, pavilon P, sál P1
Moderátor: Luděk Vokáč, redaktor Lidových novin
Název: Budoucnost strojního inženýrství v Česku
Podtémata:
- Budoucnost strojního inženýrství v Česku - absolventi a výzkumné kapacity
- Potenciál absolventů strojních oborů v praxi
 

Přednášející:

I. panel - Vysoké školy - děkani strojních fakult
Jaroslav Katolický, děkan, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Michael Valášek, děkan, České vysoké učení technické Praha, Fakulta strojní
Ivo Hlavatý, děkan, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Petr Lenfeld, děkan, Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Milan Edl, děkan, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 


Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničí - úvod do II. panelu 

II. panel - Představitelé byznysu
Václav Pixa, jednatel, Robert Bosch 
Vítězslav Moťka, jednatel, Meopta Optik
Viktor Schubert,  Developer and Product Manager for Industrie 4.0, Seeburger
Eduard Palíšek,  generální ředitel skupiny Siemens Česká republika 
Jiří Duspiva, Engineering & Technology Manager, ABB Robotika
 

Vstup na akci je bezplatný a možný pouze po registraci.
 

Inženýr budoucnosti: týmový hráč s motivací.
BRNO
Co potřebují strojní fakulty a co naopak firmy? O tom včera na brněnském výstavišti debatovali v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu zástupci akademické půdy a průmyslových podniků. 

Panelovou diskusi pro ně uspořádala společnost MAFRA. Pozvání přijalo pět děkanů strojních fakult technických vysokých škol a zástupci renomovaných firem – Robert Bosch, Meopta Optika, Siemens a ABB Robotika.

Podle děkanů je nejbolestivějším problémem vysokých škol nedostatek peněz. „Průmysl dělá 68 procent hrubého domácího produktu. Tvoří ho stroje a ty navrhují a obsluhují naši studenti, proto je jejich vzdělání tak důležité,“ uvedl děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek. Podle něj ale od roku 2000 stát nezvýšil příspěvek na studenty. „Jestliže jsme v roce 2005 byli  financovaní státem ze 70 procent, pak dnes tyto dotace tvoří 30 procent a zbytek jsou projekty, spolupráce s firmami a stipendia,“ upřesnil Valášek.

Podle jeho kolegy z VUT Brno Jaroslava Katolického sice školy dostaly přidáno tři miliardy, ale tím stěží dosáhnou úrovně roku 2011. „V případě, že bychom lidi na fakultě platili pouze z výuky, už tam dávno nejsou. Na dnešním trhu práce je po nich takový hlad, že kdyby tady nebyla spolupráce s firmami v oblasti výzkumu, byly by fakulty prázdné. Na té naší podíl příjmů z výuky dělá zhruba třetinu všech příjmů, podpora výzkumu od institucí je zhruba 19 procent, smluvní výzkum 15 procent a zbytek většinou projekty ve spolupráci s firmami,“ vypočítal Katolický.

Zatímco školy řeší málo peněz, firmy se zase potýkají s nedostatkem kvalifikovaných techniků. A ti, kteří k nim přicházejí, jsou sice vybavení znalostmi, ale měli by být samostatnější, lépe jazykově vybavení a vycvičení pro práci v týmu. „Ideální absolvent je podle nás člověk, který je erudovaný, bude mít ochotu a motivaci tvrdě a odpovědně pracovat a bude schopný se domluvit s ostatními členy týmu na mezinárodní úrovni. To znamená, že bude dobře ovládat angličtinu,“ vyjmenoval Jiří Duspiva ze společnosti ABB Robotika. Podle něj se postupně propojují obory elektrotechnický a strojírenský. „Možná, že časem se obě fakulty znovu spojí. I to je námět do budoucna,“ doplnil Duspiva.

Zatímco ostravská Vysoká škola báňská už spouští společnou kampaň obou fakult, podle děkana VUT v Brně nic podobného nehrozí. „Setkáváme se na mezioborové úrovni, ale jinak má každá fakulta vlastní program a cestu,“ poznamenal Katolický.

______________

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, Hana Partyková, konference@mafra.cz, hana.partykova@mafra.cz, tel. 225 063 139.


Partneři

Telefon

+420 225 063 478
+420 734 517 354
 

Email

konference@mafra.cz
 
 

Adresa

Anděl Media Center
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5