Ve spolupráci s našimi obchodními partnery a odbornou veřejností realizujeme další setkání s osobnostmi z byznysu a politického prostředí. Tentokrát se zaměříme na hospodaření s odpady a recyklaci. Setkání organizujeme ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, která nad akcí převzala záštitu.

Podtémata:

Zvýšení efektivity sběru / recyklace PET lahví
Budoucnost a efektivita obalového hospodářství potravinářského průmyslu
Strategie čisté likvidace neskladovatelných a nerecyklovatelných plastů
Využití v energetice

 

 

Datum:                  17. září 2019
Čas:                        9.00 – 12.30 (registrace od 8.00 hodin)
Místo:                    Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost 108/A
Moderátor:           Luděk Vokáč, redaktor Lidových novin 

 

 

Program:

8.00 – 9.00          registrace & snídaně
9.00 - 11.30         příspěvky řečníků &  diskuse
11.30-12.30         networking & oběd
 

 

Přednášející:

Zbyněk Kozel, generální ředitel, EKO-KOM
Libor Duba, ředitel, Korunní  & Ondrášovka
Jana Blecherová, Public Affairs & NHW Manager, Nestlé Česko
Daniel Kraft, předseda představenstva, PURUM 
Pavel Pustějovský, předseda podvýboru pro energetiku, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Jana Ježková, předsedkyně výboru pro životní prostředí, Potravinářská komora ČR
Jana Krutáková, poslankyně zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 

 

PRAHA Tématem úterní odborné konference pořádané společností Mafra pod záštitou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) bylo nakládání s obaly v potravinářském průmyslu. Hlavním těžištěm panelových vystoupení i dotazů z odborného publika byla otázka, zda zavést, či nezavést systém povinného zálohování nápojových plastových lahví.

Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, která se zabývá zajišťováním sběru, recyklace a využití obalového odpadu, nejprve shrnul definici a principy cirkulární ekonomiky, která je součástí dnes všeobecně přijímaného konceptu trvale udržitelného rozvoje. Její podstata je v maximální možné míře úsporného nakládání se surovinami, mezi něž je počítán i odpad, a zajištění uzavřeného koloběhu mezi surovinami, výrobkem a odpadem. Zdůraznil, že existují systémy, které jsou schopny zajistit, aby tento koloběh fungoval vysoce efektivně.

Zálohový systém ne

Následující vystoupení akcentovala otázku zavedení systému vratných plastových lahví. Libor Duda, generální ředitel společností Ondrášovka a Karlovarská Korunní, má za to, že dosavadní systém funguje velmi efektivně a že je tedy otázkou, zda jej měnit. Občané České republiky jsou velmi svědomití v třídění obalového odpadu, do zpětného sběru jde 81 procent PET lahví, zatímco třeba na Slovensku je to necelá polovina a v Polsku ani ne třetina. Podle údajů Eurostatu jsme v této oblasti na třetí příčce v Evropě. Povinné zálohování lahví by podle něj snížilo ochotu lidí třídit.

Poslankyně sněmovního zemědělského výboru a bývalá starostka jedné z obcí na Břeclavsku Jana Krutáková připomněla, že současný systém je velmi komfortní. Jedno hnízdo (soubor kontejnerů na tříděný odpad) podle ní v ČR připadá na 140 občanů.

„Výsledkem bude, že místo jednoho popelářského auta budou jezdit dvě. Jedno bude zajíždět ke žlutým popelnicím s plastovým odpadem, druhé do obchodů pro zálohované lahve,“ naznačil komplikace i dodatečné náklady, které by do logistiky sběru lahví vnesl zálohový systém, nejvyšší šéf společnosti Purum Daniel Kraft. Společnost zajišťuje komplexní služby odpadového hospodářství a je i výrobcem řady produktů z recyklátu, jako třeba technických vláken či plen.

Zálohový systém ano

Opačný postoj k zálohovému systému zaujala předsedkyně výboru pro životní prostředí Potravinářské komory ČR Jana Ježková. „PET láhev je velmi cenný materiál, s nímž se dobře obchoduje. Měli bychom s ní zacházet jako se surovinou,“ zdůraznila. Není podle ní dobře, že recyklační okruh, což je podstata takzvané cirkulační ekonomiky, není uzavřen a že materiál z láhve nekončí coby surovina v nové láhvi.


„Tvrdím, že nápojový plast má přede ostatními výrobkovými obaly obrovskou výhodu. Má jedinečnou šanci se jako první stát plně cirkulárním. Řešením je v mnoha zemích už dnes zálohový systém, čímž je cirkulační smyčka uzavřena,“ dodala. Zálohový systém podle ní dnes funguje v deseti zemích EU, v sedmi dalších se o něm uvažuje.

 

Rybička z recyklátu

Potravinářský gigant Nestlé si dal za cíl, že žádný z jeho obalů neskončí na skládce nebo jako odpad, a postupně vyřazuje plastové obaly. „Loni jsme ve švýcarském Lausanne otevřeli Institut pro obaly, který hledá nové materiály, které budou i nadále chránit výrobek, ale zároveň budou ohleduplnější i životnímu prostředí,“ uvedla Jana Blecherová, zodpovědná za oblast vztahů k veřejnosti a státním orgánům. Připomněla systém recyklace hliníkových kapslí u kávové značky Nespreso, jehož výstupem je ikonický nožík ve tvaru rybičky se střenkou z recyklovaného hliníku. Vyrábí jej společnost Miko.


Pavel Pustějovský, předseda parlamentního podvýboru pro energetiku, zaměřil své vystoupení na energetické využití plastů, které v ČR zatím pokulhává za ostatními evropskými zeměmi i přijatými cíli. Také on má výhrady k povinnému zálohování plastových lahví. Hlavně proto, že systém by stál půl druhé miliardy korun a přitom by podle studií zvýšil dosavadní zpětný odběr, který je výsledkem třídění domácností, maximálně o dva procentní body.

Konferenci, která byla provázena velmi aktivní diskusí z řad auditoria, uzavřela členka zemědělského výboru PSP ČR Margita Balaštíková upozorněním, že do úvah, kterou cestou se Česká republika vydá, je vždy třeba velmi prozaicky vpustit ekonomy a jejich kalkulace.
 

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/eventy/mafra-konference-povinne-zalohovani-plastovych-lahvi-narazi-na-odpor.A190917_181315_ln_byznys_eventy_ele

 

 

 

_____________________________

Akce pouze pro zvané.
Vstup na akci je bezplatný a možný pouze po registraci. REGISTRUJTE SE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 12.9.2019.

REGISTRACE UZAVŘENY. Děkujeme za pochopení.
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, Hana Partyková, konference@mafra.cz, hana.partykova@mafra.cz, tel. 225 063 139.


Partneři

Telefon

+420 225 063 478
+420 734 517 354
 

Email

konference@mafra.cz
 
 

Adresa

Anděl Media Center
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5